โครงการอบรม... วิศวกรโครงสร้าง
สอนโดย ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรม Microfeap) และทีมงาน

ชมรม MICROFEAP มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรมโครงสร้างแก่สมาชิกผู้ใช้โปรแกรม Microfeap และแก่วิศวกรโยธาทั่วไปโดยเฉพาะวิศวกรจบใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้างหรือขาดพี่เลี้ยงที่สามารถให้คำแนะนำ-ปรึกษาในยามประสบปัญหา โดยจะเน้นการพัฒนาคุณภาพวิศวกรเป็นสำคัญ มีการจัดอบรมให้ความรู้แบบกลุ่มเล็กๆ มีการพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น โปรแกรม Microfeap (ปัจจุบันทำงานบนระบบ Windows), Spreadsheet สำหรับงานออกแบบ ฯลฯ หรือการให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองแก่สมาชิกหลังการอบรม เป็นต้น    

        ขณะนี้ทางชมรมฯ ได้เปิดโครงการอบรมขึ้น 2 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 1
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microfeap for Windows โมดูล P1
ในงานออกแบบโครงสร้าง 2 มิติ ประเภทTruss / Frame / Shear wall Structural Systems

เหมาะกับ:       วิศวกรโยธาทั่วไปที่สนใจงานออกแบบโครงสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะวิศวกรจบใหม่)

เนื้อหาอบรม

- ระบบโครงสร้าง
- การจำลองโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์
- การใช้งานโปรแกรม MICROFEAP for Windows โมดูล P1
- การนำผลลัพธ์จากโปรแกรมไปใช้งาน
- ตัวอย่างการออกแบบชิ้นโครงสร้าง (คาน, เสา ฯลฯ) ด้วยโปรแกรม Spreadsheet

ตารางเรียน:       ใช้เวลาเรียน 1 วัน (09.00-16.00 น.) สอนกลุ่มเล็ก 1-4 คน นัดหมายวัน-เวลาเรียนได้ เน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ


หัวข้อที่ 2
หลักสูตรระยะสั้นวิชา Structural Analysis

เหมาะกับ:  ผู้ที่ต้องการจะรื้อฟื้นความรู้ทางทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้าง หรือ วิศวกรโยธาที่จะเตรียมตัวสอบข้อเขียนเป็น ส.ย. ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

เนื้อหาอบรม

- Equilibrium of Structures, Basic Statics, Section Properties
- Analysis of Truss Structures
- Analysis of Beams (Bending Moment and Shear Diagrams)
- Analysis of Frames
- Deflection of Structures
-
Influence Lines

ตารางเรียน:     ใช้เวลาเรียน 7 สัปดาห์, สัปดาห์ละ 1 ครั้ง, ครั้งละ 3 ชม. สอนกลุ่มย่อย 3-5 คน เลือกตารางเวลาเรียนได้

<< เปลี่ยนบรรยากาศมาดูรูปกันบ้างนะครับ >>

      3

Analysis and Design of Structures

 

Workshops and Training Activities in Structural Engineering Applications