® Microfeap for Windows
Copyright © 2002-2011. All rights Reserved. by Dr.Somporn Attaseranewong

- -> วิเคราะห์ โครงสร้างประเภท Truss, Frame และโครงสร้างผสมของ Truss, Frame และ Shear Wall ในระบบ 2 มิติ ภายใต้แรงกระทำแบบ Static Loads
 • ฟรี ... ไม่มีวันหมดอายุ
 • จำกัดการป้อนข้อมูล 20 Nodes, 30 Elements, 2 Material sets, 2 Load cases
 • ล็อคคำั่สั่ง print
 • ล็อคการ Save file (.txt)
 • ขนาดไฟล์เล็กเพียง 724 KB เท่านั้น

Down Load : Microfeap - P1 (Student Version)

 

- -> วิเคราะห์ โครงสร้างประเภท พื้น-คาน สามารถจำลองแปลนคานทั้งชั้น หรือ พื้น Flat Slab ในรูปแบบของ Plane Grid System ระบบ 2 มิติ ภายใต้แรงกระทำแบบ Static Loads
- - > ออกแบบ คานคอนกรีตเสริมเหล็กตามวิธีหน่วยแรงใช้งาน, เชื่อมโยงข้อมูลส่วนวิเคราะห์จากโมดูล P2, ตรวจสอบและแปลงหน่วยอัตโนมัติก่อนคำนวณหาปริมาณเหล็กเสริม พร้อมแสดงรูปของหน้าตัดคานและเหล็กเสริม เป็นต้น
 • ฟรี ... ไม่มีวันหมดอายุ
 • จำกัดการป้อนข้อมูล 20 Nodes, 30 Elements, 2 Material sets, 2 Load cases
 • ล็อคคำั่สั่ง print
 • ล็อคการ Save file (.txt)
 • ขนาดไฟล์เล็กประมาณ 1,052 KB
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ RC Design เฉพาะในส่วนของ General Beam เท่านั้น

Down Load : Microfeap - P2 (Student Version)

...อ่านสักนิด...

 

1. DownLoad ไปเก็บไว้ใน Folder หรือไดร์ที่ต้องการก่อนแล้วทำการระเบิดไฟล์
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ MFW_P1studentZip.exe หรือ MFW_P2studentZip.exe จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรมเวอร์ชั่น student ซึ่งในแต่ละโมดูลจะมีข้อมูลของตัวอย่างโครงสร้างให้เล่น 2 ตัวอย่าง

และ....ถ้าใช้วิทยายุทย์ DownLoad หลายๆ ทีแล้วยังไม่สำเร็จ ก้อติดต่อมารับ Student version ยังสำนัก MICROFEAP
หรือเดินทางมาไม่กี่พันลี้ตาม แผนที่ นี่ก็ได้ครับ

... ขอให้โชคดี มีความสุขและสนุกกับการเล่นโปรแกรม นะครับ ..

counter
Web Design Factory

ติดตั้งเมื่อ 2 มิ.ย 54