...Welcome to Structural Engineering Website...
          
<< ชมรม MICROFEAP ...สรรค์สร้างผลงานวิชาการคุณภาพในเชิงปฏิบัติสำหรับวิศวกรโครงสร้างไทย...  เลขที่ 34/82 ชุมชนปทุมวิลเลจ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 029757254, 029757239 โทรสาร : 029757239  มือถือ : 0898853860, 0812987697, 0861045815

เว็บไซต์เริ่ม 12 มี.ค. 45

สารบัญ

วัตถุประสงค์
ประวัติผู้พัฒนาโปรแกรม
แนะนำโปรแกรม
ห้อง ดร.สมพร
ข้อมูลการอบรม
Thesis นศ.ปริญญาตรี
E-mail webmaster@microfeap.com
แผนที่ชมรมฯ 
พิกัด:
N 14.009765, E 100.525007

 

ตรวจสอบการส่งพัสดุ

.. ราคาพิเศษ ..
สำหรับ นศ.วิศวกรรม (ป.ตรี)

หากซื้อโปรแกรม MICROFEAP รุ่น Professional (5,000 Nodes, 5,000 Element, etc.) ลดทันที 35% จากราคาเต็ม
... (กรุณาแสดงบัตร นศ. เพื่อใส่ชื่อลิขสิทธิ์) ...


Google+

... Link ...สัมพันธ

www.kowner.co.th

... Link ...สมาคม/องค์กร

กรมควบคุมมลพิษ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
วสท.
สภาวิศวกร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


free counters
global visitors
(start 27 Dec. 2011)

 

 

 

 


--> คลิก !! อ่านเพิ่มเติม
VDO Clip แนะนำโปรแกรม Microfeap for Windows Release 5.0
การแก้ปัญหา Run-time error '713' สำหรับ Windows
วิธีเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทย สำหรับโปรแกรม MFW-Footing
Demo Program DownLoad ->> MicroFEAP (Student Version)


Message Box of Microfeap

วิธีใช้งาน: พิมพ์ชื่อ (Name) เว็บไซต์หรืออีเมล์ (Website/Email) ใส่ข้อความ (Message) จากนั้นโพสต์เลยครับ กด Go!

MicroFEAP - Footing Release 2.0


MicroFEAP for Windows
( Analysis and Design )

ตัวอย่างรวมๆ Option เสริม
เพิ่มเติมจาก Release ก่อนหน้า

  • เพิ่มช่องทางเลือกในการรับ <Get data> และส่ง <Send data> ข้อมูล Coordinate, Element Connectivity และ Nodal forces แบบ Text files ได้ ซึ่งสร้างจากโปรแกรมอื่น เช่น Notepad, Excel, Word, … แล้ว save ภายใต้นามสกุล *.txt หรือ *.prn ก็ได้เลือกกดค่า Young's Modulus ของเหล็ก (Es) และคอนกรีต (Ec) ได้ โดยค่าจะปรากฎอัตโนมัติตามหน่วยที่ผู้ใช้กําหนดเพิ่มการป้อนค่า Section Properties แบบ หน้าตัดวงกลม (C ircula) โปรแกรมจะคำนวณค่า A, I ให้เองโดยอัตโนมัตินอกจากตารางเหล็ก (Steel Table) ที่มีกว่า 400 หน้าตัด (เพิ่ม 2C, 2L) แล้ว ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม <Add> หรือลบ <Delete> หน้าตัดเหล็กเองได้กรณีของโครงTruss (โมดูล P1) ในส่วนของ <Stresses> นอกจากรายงานค่าความปลอดภัย (Safety Factor) ให้ผู้ออกแบบทราบ พร้อมตัวเลขประสิทธิภาพความประหยัด (Design Efficiency) ในการออกแบบโครงการนั้นๆ แล้ว โปรแกรมยังยอมให้ผู้ใช้กําหนดค่า Fy และ Es ของวัสดุได้เองเพิ่มโปรแกรมออกแบบเสา คาน คสล. (RcDesign) โดยจะเลือกให้ลิ้งค่าที่ได้จากการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติหรือแบบป้อนค่าเอง (General) ก็ได้ในส่วนออกแบบ ยอมให้ผู้ใช้กําหนดค่า Fc', Fs หรือเลือก spacing ของเหล็กปลอกได้เองมีค่าระดับความพึงพอใจ Economic Leve ซึ่งค่าที่เหมาะสมนั้น ผู้ออกแบบจะต้องคํานึงถึงสภาพและข้อจํากัดของงานที่ทําเป็นสําคัญ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยจัดเตรียมไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ Medium, Normal, High, Very high ตามลําดับ
  • ... เป็นต้น ...
 


ชมภาพบรรยากาศการรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ของ ชุมชนปทุมวิลเลจ
การประกวด " โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 "
จากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551
โดย ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ประธานชุมชน)

เก็บตก ... ภาพการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 6
เรื่อง
"การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง 2550
และแนวโน้มการคิดแรงลมในอนาคต"


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส

วิทยากรรับเชิญบรรยายช่วงเช้า

รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม
          (อาจารย์คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าฟัง 200 ท่าน
ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 5
เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MICROFEAP (P1/P2) ในงานโครงสร้างพิเศษ
เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 ณ. โรงแรมปทุมธานีเพลส จ. ปทุมธานี

          การบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นใช้งานจริงซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับวิศวกรที่ใช้โปรแกรมไมโครฟีบในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
          นอกจากนั้นยังเรียนเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เสริมทางด้านงานโครง TRUSS อีกด้วยครับ

วิทยากร

     1 -> อ. สุทัศน์ สุวรรณสินพันธุ์
          (ที่ปรึกษาชมรม MICROFEAP)
     - การออกแบบโครง Truss อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

     2 -> ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์
          (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

          ครั้งนี้มีจำนวนวิศวกรให้ความสนใจเข้ามาฟังบรรยายประมาณ 172 ท่าน ซึ่งแบ่งการเดินทางมาเป็นภาคคร่าวๆ ดังนี้ครับ จากภาคเหนือ 5 คน อีสาน 8 คน กลาง 16 คน ใต้ 7 คน ตะวันออก 8 คน กรุงเทพฯและปริมณฑล 128 คน ครับ...

...  ขอแสดงความยินดีกับวิศวกรทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รางวัลเลือกซื้อโปรแกรมไมโครฟีบในราคา 900 บาท ครับ ...


ภาพการบรรยายนอกสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ. สุพรรณบุรี
... เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550 ...

เก็บภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ
(ครั้งที่ 4)
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กค. 50 มาฝากกันครับ

          ซึ่งครั้งนี้ได้เรียนเชิญ
- รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร
(อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มาเป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ทางด้าน Soil
- ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์
(ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)
          ในหัวข้อเรื่อง
" การใช้ข้อมูลดินในงานโครงสร้าง และการใช้โปรแกรม MICROFEAP โมดูล P1/P2 "

         ...  และขอแสดงความยินดีกับวิศวกรทั้ง 7 ท่าน ที่สามารถเลือกซื้อโปรแกรมไมโครฟีบได้ในราคา 700 บาท จากการจับรางวัลครับ ...

ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์

รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร


          ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้มีจำนวนวิศวกรให้ความสนใจเข้ามาฟังบรรยายกันถึง 189 ท่าน ซึ่งแบ่งการเดินทางมาเป็นภาคคร่าวๆ ดังนี้ครับ จากภาคเหนือ 8 คน อีสาน 9 คน กลาง 12 คน ใต้ 13 คน ตะวันออก 10 คน กรุงเทพฯและปริมณฑล 137 คน ครับ...

(วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.50)
... MFW Club...ภาพการบรรยายเชิงปฏิบัตินอกสถานที่
... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จ. เชียงราย ...
บรรยายเมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2550ภาพการไปบรรยายนอกสถานที่
... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เก็บตกภาพบรรยายนอกที่ จ. ยโสธร

          เนื่องจากวิศวกร ฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จะมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ยโสธร เวลาเริ่มตั้งแต่ 8.30 น. โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญ อ. สมพร ไปบรรยายพิเศษเรื่อง "หลักการ วิธีการและข้อควรระวังในการใช้โปรแกรม และการประยุกต์ใช้โปรแกรม MICROFEAP สำหรับงานทาง สะพาน แหล่งน้ำ"
          ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถ้าหากวิศวกรหรือผู้ที่สนใจท่านใดที่อยู่ใกล้หรือพอมีเวลา และยังไม่เคยลองใช้งานหรือพลาดโอกาสจากการสาธิตถึงขีดความสามารถของโปรแกรมไมโครฟีบที่จัดโดยชมรมฯ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ทาง อบจ. ยโสธร ก็มีความยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับ

(เมื่อ 10 ก.ย. 49 ... MFW club)สวัสดีครับ ...

       หลังจากที่ลงประชาสัมพันธ์ เรื่อง มีการพัฒนาโปรแกรมไมโครฟีป ฟอร์ วินโดว์ (MFW) โมดูล P1 เป็น Relase 2.0 (Upgrade) ที่ลงในเว็บไซต์ได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนั้น ก็มีหลายท่านให้ความสนใจโทร. ถามข้อมูลกันพอสมควร และส่วนใหญ่ก็อยากทราบถึงความสามารถของ Relase 2.0 ที่เพิ่มขึ้น ทีมงานจึงขอเอาบางส่วน (99.99%) มานำเสนอกันก่อนนะครับ

การป้อนข้อมูล
  • ส่วนของการป้อน Material Properties สามารถเลือกให้โปรแกรมทำงานได้ 3 แบบ คือ
    1. เลือกแบบ Manual คือ ผู้ใช้ป้อนค่า E, A และ I เองเลือกให้โปรแกรมคำนวณค่า A และ I โดยผู้ใช้ป้อนเพียงค่าหน้าตัดคาน (BxD) และ E เท่านั้น
    2. พิเศษสำหรับงานโครงหลังคา (ใช้มาก) สามารถเลือก section ของเหล็ก เช่น WF, C, H, OD หรือ LightLip_Channel เป็นต้น จากโปรแกรมที่ใส่ให้มาได้เลย
  • เมื่อป้อน Loads กระทำแบบต่างๆ ให้โครงสร้างแล้ว สามารถคลิ๊กดูรูปภาพ Geometry ก่อน solution ได้ (โชว์ Load) เป็นต้น

การแสดงผลลัพธ
  • แสดงค่า Reactions แบบรูปภาพโดยเลือกเป็นแต่ละ Load cases ก็ได้ผลลัพธ์แบบ Graphics สามารถแสดงค่า max, min ของ Stresses แต่ละ Material sets ได้
  • ในส่วนผลลัพธ์แบบตัวเลข กรณีที่มีหลาย Nodes หลาย Element โปรแกรมมีตารางอำนวยความสะดวกเพิ่มให้คือ แสดงค่า max และ min ของ Stresses, Reactions หรือ Displacments ตามที่ผู้ใช้จะเลือกดู เป็นต้น

ปัจจุบันโปรแกรม MFW ทั้ง 2 โมดูล ทำงาน (รัน) บน Handy Drive ได้
โดยไม่ต้องมี Key-Disk (รุ่น 2545 - ต้นปี 2548) หรือ Setup-Withdraw (รุ่น 2548) แล้วครับ

(28 พ.ค. 49) ... MFW club

แนะนำหนังสือ

ตำราวิชาการ...การวิเคราะห์โครงสร้าง...Structural Analysis...

ราคา -> สมาชิกชมรมฯ เล่มละ 320 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
ราคา -> บุคคลทั่วไป เล่มละ 380 บาท (รวมค่าจัดส่ง)MicroFEAP for Windows โมดูล P2
โปรแกรมที่วิเคราะห์ และ ออกแบบ โครงสร้างระบบคานในตัวเดียวกัน
ประกาศ

          เนื่องจากมีผู้ใช้นามแฝงได้มีเข้ามาโพสต์ข้อความหรือนำป้ายโฆษณาอันไม่เหมาะสมแทรกไว้ตามกระทู้ต่างๆ ทางทีมงาน ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์ microfeap.com นี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการแก่วิศวกรไทยเป็นหลัก และเว็บไซต์นี้ไม่มีผู้สนับสนุนหรือ Sponser ใดๆ ทั้งสิ้นเราจะทำเท่าที่กำลังของเรามีครับ การที่ตั้งกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ ก็เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และวิศวกรทั่วไป สามารถเข้ามาตั้งคำถามหรือช่วยกันตอบคำถามได้ และทางทีมงานก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา เมื่อพบทีมงานจะทำการลบทิ้งทันที
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ นอกจากส่ง E-mail และในกระทู้ถาม-ตอบแล้ว สามารถติดต่อกับทางชมรมฯ ได้โดยตรงครับ
          ขอย้ำ... ชมรม MicroFEAP ไม่มุ่งหวังแสวงหาผลประโยชน์ การติดต่อเพื่อขอข้อมูลโปรดสบายใจครับ เรายินดีบริการด้วยความจริงใจ

ทีมงาน microfeap.com <22ก.ย.46>

...ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง ชมรม MICROFEAP ...

34/82 ชุมชนปทุมวิลเลจ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2975-7254, 0-2975-7239 โทรสาร : 0-2975-7239
มือถือ : 081-2987697, 086-1045815, 089-8853860

หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะ กรุณาส่งมาที่ทีมงาน webmaster@microfeap.com ครับ

Copyright © 2002-2018. All rights Reserved. by Dr.Somporn Attaseranewong
เว็บเพจแสดงข้อมูลที่ความละเอียดของจอภาพ 800 x 600 pixel, Internet IE5...ขึ้นไป